როგორ ვივაჭროთ ბიტკოინით საქართველოში? – აუცილებელი ფაქტები და საინტერესო დეტალები! post thumbnail image

როგორ ვივაჭროთ ბიტკოინით საქართველოში? – აუცილებელი ფაქტები და საინტერესო დეტალები!

ბიტკოინი (₿) არის დეცენტრალიზებული ციფრული ვალუტა, კრიპტოვალუტის ერთ-ერთი სახე, რომელსაც არ აკონტროლებს ცენტრალური ბანკის ან ერთი კონკრეტული ადმინისტრატორი. ბიტკოინი შეიძლება გაიგზავნოს მომხმარებლისგან მომხმარებელზე ბიტკოინის ქსელში ყოველგვარი შუამავლების საჭიროების გარეშე. ტრანზაქციები მოწმდება და დასტურდება ქსელის კვანძებით, კრიპტოგრაფიის საშუალებით და აღირიცხება საჯარო ჟურნალში, რომელსაც ეწოდება ბლოკჩეინი.

კრიპტოვალუტა 2008 წელს გამოიგონა ანონიმურმა პირმა, ან ადამიანთა ჯგუფმა, რომელიც იყენებდა სახელს Satoshi Nakamoto. ვალუტის ფართოდ გამოყენება დაიწყო 2009 წელს, როდესაც ვალუტა გასაჯაროვდა ღია კოდის პროგრამული უზრუნველყოფის სახით. ბიტკოინები მიღება შესაძლებელია გარკვეული ოპერაციების შედეგად, რომელთა ერთობლიობაც ცნობილია როგორც ბიტკოინის მაინინგი. ბიტკოინის გაცვლა შესაძლებელია სხვა ვალუტაში, პროდუქტებსა და სერვისებში.

საქართველო bitcoin

ზოგი ადამიანი ნეგატიუარად არის განწყობილი ბიტკოინის მიმართ, რადგან თაღლითები ხშირად იყენებენ მას უკანონო ტრანზაქციებში. სკეპტიკოსები ასევე ამბობენ რომ მაინინგის დროს იხარჯება ზედმეტად დიდი რაოდენობით ელექტროენერგა და შესაბამისად გამოიყოფა დიდი რაოდენობით ნახშირორჟანგი, რომელიც სავალალო გავლენას ახდენს გარემოზე. მათ ასევე უარყოფით ფაქტორად მიაჩნიათ ფასების ცვალებადობა. ზოგიერთი ინვესტორი და ეკონომისტი მას სხვადასხვა დროს ახასიათებს, როგორც სპეკულაციურ ბუშტს.

მიუხედავად ამისა, საკმაოდ ბევრი ადამიანი იყენებს ბიტკოინს როგორც ინვესტიციას, თუმცა რამდენიმე მარეგულირებელმა სააგენტომ გამოსცა ინვესტორების გაფრთხილებები ბიტკოინის შესახებ. 2021 წლის სექტემბერში, ელ სალვადორი გახდა პირველი ქვეყანა რომელმაც ოფიციალურად მიიღო ბიტკოინი, როგორც გადახდის კანონიერი საშუალება.

ბიტკოინის არსი ახსნილია სატოში ნაკამოტოს მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში, რომელსაც Bitcoin white paper ჰქვია. ეს დოკუმენტი 2008 წლის 31 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. ბიტკოინის კაპიტალიზაციის ერთიანი კონვენცია არ არსებობს; ზოგიერთი წყარო იყენებს ბიტკოინს, კაპიტალიზებულს, რათა მიუთითოს ტექნოლოგია და ქსელი. აღსანიშნავია, რომ ვოლსტრიტის ჟურნალი (Wall Street Journal), და The Chronicle of Higher Education მხარს უჭერენ ბიტკოინის მცირე რეესტრის გამოყენებას ყველა შემთხვევაში.

ბიტკოინის მაინინგი

მაინინგი არის ბიტკოინის მიღების პროცესი, რომელიც სრულდება კომპიუტერის გადამამუშავებელი სიმძლავრის გამოყენებით და რომლის დროსაც ჩანაწერები ინახება. მაინერები ინარჩუნებენ ბლოკჩეინს თანმიმდევრულად, სრულყოფილად და შეუცვლელად. ისინი ამას ახერხებენ ახალი ტრანზაქციების განმეორებითად გადაცემით ბლოკში, რომელიც შემდეგ გადაიცემა ქსელში და დამოწმებულია მიმღების მიერ. თითოეული ბლოკი შეიცავს წინა ბლოკის SHA-256 კრიპტოგრაფიულ ჰეშს, რითაც აკავშირებს მას წინა ბლოკთან.

ქსელის დანარჩენი ნაწილისთვის მისაღები რომ იყოს, ახალი ბლოკი უნდა შეიცავდეს სამუშაოს დადასტურებას. ეს პროცესი მაინერებისგან მოითხოვს რიცხვის პოვნას, რომელსაც ეწოდება nonce (გამოიყენება ერთხელ), და ეს რიცხვი უნდა იყოს ისეთი, რომ როდესაც ბლოკის შემადგენელი ნაწილები გადამუშავდება ამ რიცხვთან ერთად, შედეგი რიცხობრივად უფრო მცირე იყოს ვიდრე ქსელის სირთულის სამიზნე.

შედეგის გადამოწმება მარტივია ქსელის ნებისმიერი კვანძისთვის, მაგრამ ძალიან შრომატევადია გენერირება. რაც შეეხება უსაფრთხო კრიპტოგრაფიულ ჰეშს, მაინერებმა უნდა სცადონ მრავალი განსხვავებული მნიშვნელობა (ჩვეულებრივ, ტესტირებისას იყენებენ ნატურალურ რიცხვებს და ნელ-ნელა ზრდიან მათ მნიშვნელობას 0, 1, 2, 3, და ა.შ) სანამ შედეგი არ იქნება სირთულის სამიზნეზე ნაკლები. იმის გამო, რომ სირთულის სამიზნე ძალიან მცირეა ტიპიურ SHA-256 ჰეშთან შედარებით, ბლოკის ჰეშებს წინ აქვთ საკამოდ ბევრი ნულიანი, მაგალითად ერთ-ერთი ბლოკის ჰეში არის: 00000000000000000000590fc0f3eba193a278534220b2b37e9849e1a770ca959

რა ღირს 1 ბიტკოინი

ამ სირთულის სამიზნის რეგულირებით, ბლოკის გენერირებისთვის საჭირო სამუშაოს მოცულობა შეიძლება შეიცვალოს. ყოველ 2,016 ბლოკში ანუ დაახლოებით 14 დღეში( 10 წუთი ბლოკში), კვანძები განმსაზღვრელად არეგულირებენ სირთულის სამიზნეს ბლოკის წარმოქმნის ბოლო სიჩქარის საფუძველზე, რათა ახალ ბლოკებს შორის საშუალო დრო შეინარჩუნონ ათი წუთის განმავლობაში. ამ გზით სისტემა ავტომატურად ადაპტირდება ქსელის მაინინგის სიმძლავრის მთლიან რაოდენობასთან.  2021 წლის სექტემბრისთვის საშუალოდ 79 სექსტილიონი (79 ათასი მილიარდი მილიარდი) მცდელობაა საჭირო სირთულის სამიზნეზე ნაკლები ბლოკის ჰეშის შესაქმნელად. ამ მასშტაბის გამოთვლები ძალიან ძვირია და სჭირდება სპეციალური ძლიერი აპარატურა.

სამუშაოს დადასტურების სისტემა, ბლოკების ჯაჭვის პარალელურად, ბლოკჩეინის მოდიფიკაციას უკიდურესად ართულებს, რადგან ამისთვის მოდიფიკაციის მსურველს მოუწევს შეცვალოს ყველა შემდგომი ბლოკი, რათა ერთი ბლოკის ცვლილებები იყოს მიღებული. ვინაიდან მუდმივად ხდება ახალი ბლოიკების გენერირება, მოდიფიკაციის სირთულე დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო იზრდება რაც ართულებს ბიტკოინთან დაკავშირებულ თაღლითობას.

წარმატებულ მაინერს, რომელიც აღმოაჩენს ახალ ბლოკს, უფლება ეძლევა ქსელის დანარჩენი წევრებისგანს შეაგროვოს ყველა ტრანზაქციის საკომისიო ბლოკში ჩართული ტრანზაქციებიდან. ეს ერთგავარად არის წინასწარ განსაზღვრული ჯილდო ახლად შექმნილი ბიტკოინებისგან.

2020 წლის 11 მაისის მდგომარეობით, ეს ჯილდო არის 6,25 ახლად შექმნილი ბიტკოინის თითო ბლოკზე. ამ ჯილდოს მისაღებად, ბლოკში შედის სპეციალური ტრანზაქცია, რომელსაც ეწოდება coinbase, და ამ ტრანზაქციის მიმღები წარმატებული მაინერია.  ყველა არსებული ბიტკოინი შეიქმნა ამ ტიპის ტრანზაქციის მეშვეობით. ბიტკოინის პროტოკოლში მითითებულია, რომ ბლოკის დამატების ჯილდო განახევრდება ყოველ 210 000 ბლოკში (დაახლოებით ოთხ წელიწადში ერთხელ).

ტრანზაქციები ბიტკოინით

ტრანზაქციები განისაზღვრება Forth-ის მსგავსი სკრიპტირების ენის გამოყენებით. ტრანზაქცია შედგება ერთი ან მეტი შესავლისაა და ამდენივე გამომავალისგან. როდესაც მომხმარებელი აგზავნის ბიტკოინებს, ის განსაზღვრავს თითოეულ მისამართს და ამ მისამართზე გაგზავნილი ბიტკოინის რაოდენობას გამოსავალში. ორმაგი დახარჯვის თავიდან ასაცილებლად, თითოეული შეყვანა უნდა ეხებოდეს წინა დაუხარჯავ გამოსავალს ბლოკჩეინში.

მრავალჯერადი შეყვანის გამოყენება შეესაბამება რამდენიმე მონეტის გამოყენებას ნაღდი ფულის ტრანზაქციაში. ვინაიდან ტრანზაქციებს შეიძლება ჰქონდეს მრავალი გამოსავალი, მომხმარებლებს შეუძლიათ ბიტკოინების გაგზავნა რამდენიმე მიმღებისთვის ერთ ტრანზაქციის შედეგად. ბიტკოინის შემთხვევაში, ისევე როგორც ნაღდი ფულის ტრანზაქციაში, შენატანების ჯამი (მონეტები, რომლებიც გამოიყენება გადასახდელად) შეიძლება აღემატებოდეს გადახდების დაგეგმილ თანხას. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება დამატებითი გამომავალი, რომელიც უბრუნებს ცვლილებას გადამხდელს. ნებისმიერი შეყვანილი მონეტა, რომელიც არ არის აღრიცხული ტრანზაქციის შედეგებში, ხდება ტრანზაქციის საკომისიო.

ბიტკოინის მაინინგი

მიუხედავად იმისა, რომ ტრანზაქციის საკომისიო არასავალდებულოა, მაინერებს შეუძლიათ აირჩიონ რომელი ტრანზაქციის დამუშავება და პრიორიტეტი მიანიჭონ მათ. მაინერებს შეუძლიათ აირჩიონ ტრანზაქციები მათი შენახვის ზომასთან შედარებით გადახდილი საკომისიოს მიხედვით და არა საკომისიოს სახით გადახდილი ფულის აბსოლუტური ოდენობით. ეს გადასახადები ჩვეულებრივ იზომება სატოშიში თითო ბაიტზე ერთეულში (sat/b). ტრანზაქციის ზომა დამოკიდებულია ტრანზაქციის შესაქმნელად გამოყენებული შესავლებისა და გამომავლების რაოდენობაზე.

ბლოკჩეინში ბლოკები თავდაპირველად შეზღუდული იყო 32 მეგაბაიტიამდე. ბლოკის ზომის ლიმიტად ერთი მეგაბაიტი 2010 წელს სატოში ნაკამოტომ შემოიღო. საბოლოოდ, ბლოკის ზომის ერთ მეგაბაიტიანმა ლიმიტმა შექმნა ტრანზაქციის დამუშავების პრობლემები, როგორიცაა ტრანზაქციის საკომისიოების გაზრდა და ტრანზაქციების დაგვიანებული დამუშავება.

ბიტკოინით ვაჭრობის უპირატესობები

ბიტკოინით ვაჭრობას მრავალი უპირატესობა გააჩნია, მოდით განვიხილოთ რამდენიმე მათგანი. ბიტკოინით ვაჭრობის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ უპირატესობად ტრანზაქციების სისწრაფეა მიჩნეული. ფიატის (კლასიკური) ვალუტის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ ტრანზაქციის დასრულებას შეიძლება დღეები და კვირებიც კი დასჭირდეს. ბიტკოინის შემთხვევაში ეს პრობლემა ფაქტობრივად არ არსებობს. რომელ საათზეც არ უნდა განახორციელოთ ტრანზაქცია, თქვენ თანხას მყისიერად მიიღებთ. ბიტკოინით ვაჭრობა არ გულისხმობს ტრანზაქციაში შუამავლების ჩართვას, რაც ნიშნავს, რომ დაუსრულებლად ლოდინი აღარ არის საჭირო. თუ გსურთ გაუგზავნოთ BTC თქვენს მეგობარს სხვა ქვეყანაში, საკმარისია ჩაწეროთ მისი ვებ მისამართი და გადარიცხოთ;

მეორე უპირატესობა, რაც ბიტკოინის ტრანზაქციებს ერთვის თან არის ტრანზაქციის დაბალი საკომისიო. ერთადერთი გადასახადი, რასაც იხდით ბიტკოინის ტრანზაქციისას, არის მცირე საკომისიო მაინერებისთვის (ტრანზაქციის დასამუშავებლად), რომელიც ასევე მინიმალურ თანხაზეა დაყვანილი.

ბიტკოინით ვაჭრობის შემდეგი უპირატესობა კონფიდენციალურობაა. ბიტკოინის ტრანზაქციები ანონიმურია, რაც დიდი პლიუსია მათთვის, ვინც უპირატესობას ანიჭებს კონფიდენციალურობას. BTC საფულის ყველა მფლობელს აქვს ერთი ან რამდენიმე საჯარო გასაღები, რომელიც მოქმედებს როგორც მათი ბიტკოინის მისამართი(ები) და ეს არის ერთადერთი ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა ტრანზაქციის შესასრულებლად. ეს ნიშნავს, რომ საკრედიტო ბარათის სისტემისგან განსხვავებით, არ გიწევთ თითქმის არანაირი პირადი ინფორმაციის გაცემა.

შემდეგი რაზეც უნდა ვისაუბროთ არის დეცენტრალიზაცია. ბიტკოინის დეცენტრალიზებული ბუნების გამო, ბიტკოინის ტრანზაქციებში ხელის შეშლა შეუძლებელია მთავრობის ან ფინანსური ინსტიტუტების მიერ. ეს მას შესანიშნავ არჩევანს ხდის იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან სისტემას ან სურთ დამატებითი კონფიდენციალურობა. ტრადიციული გადახდის სისტემებით, როგორიცაა PayPal ან საკრედიტო ბარათები, მომხმარებლების ინფორმაცია შეიძლება ჰაკერების ხელში აღმოჩნდეს, რაც ჰაკერებს აძლევს წვდომას თქვენს სრულ ფინანსურ ჩანაწერებზე. ეს ფაქტი მათ საშუალებას აძლევს განახორციელონ თაღლითური ტრანზაქციები. თუმცა, BTC-სთან დაკავშირებით, მისი უნიკალური ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის გამო, ეს პრობლემები არასოდეს შეიქმნება.

ბიტკოინით ვაჭრობა

ყველაზე ხშირად დასმული კითხვების სიაში ხშირად ლიდერობს “რა ღირს 1 ბიტკოინი?”. რეალურად, ბიტკოინის ღირებულება არის კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც ადამიანებმა სერიოზულად უნდა განიხილონ ვაჭრობა BTC-ით ფიატის ვალუტის ნაცვლად, რომელიც შეიძლება გაუფასურდეს ნებისმიერ დროს. ბიტკოინი კი სამუდამოდ დარჩება ერთ ფასზე (თავისუფალი ბაზრის მიერ დაწესებული ფასი)! გარდა ამისა, ქაღალდის ფულისგან განსხვავებით, არანაირი შეზღუდვა არ არის დაწესებული, და შეგიძლიათ თქვენი ბიტკოინი ნებისმიერ დროს სხვა რამედ გარდაქმნათ, რაც თქვენ სრული კონტროლის საშუალებას გაძლევთ.

ტრადიციული გადახდის სისტემების კიდევ ერთი დიდი პრობლემა არის ის, რომ მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ ინფლაციური ზეწოლა. ბიტკოინის დეცენტრალიზებული ბუნების წყალობით, არ არსებობს შეზღუდვები იმაზე, თუ რამდენი ბიტკოინის მოპოვება შეიძლება, რითაც შეიქმნება ეკონომიკა, რომელსაც აქვს BTC-ის ფიქსირებული მიწოდება ბაზარზე. ეს ნიშნავს, რომ არასოდეს დაგჭირდებათ დარდი თქვენი ციფრული აქტივების დროთა განმავლობაში ღირებულების დაკარგვის შესახებ, რადგან ბიტკოინი შემოიფარგლება მხოლოდ არსებული ბიტკოინების რაოდენობით და არა სხვა შეზღუდვებით!

გარდა ამისა, Fiat ვალუტის უსაფრთხოება საეჭვოა დღევანდელ მსოფლიოში კიბერშეტევების გამო, რომლებიც მთელ მსოფლიოში ხდება. თუმცა, როდესაც საქმე ეხება ბიტკოინს, თითოეული ტრანზაქცია აღირიცხება ღია განაწილების ჟურნალშ, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ ვინმე შეეცდება არაავტორიზებული ცვლილებების განხორციელებას მთელი BTC საზოგადოება გაიგებს ამის შესახებ. ეს ბიტკოინის ტრანზაქციებს ძალიან უსაფრთხოს ხდის.

ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ბიტკოინი არის ღია კოდის პროექტი, რაც ნიშნავს, რომ ნებისმიერს შეუძლია წვლილი შეიტანოს მის განვითარებაში ან ჰქონდეს წვდომა მის კოდზე, რათა გააუმჯობესოს იგი.

როგორ ვიყიდოთ ბიტკოინი საქართველოდან?

თუ გსურთ, რომ საქართველოდან ივაჭროთ ბიტკოინის გამოყენებით, მაშინ რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამე უნდა იცოდეთ. კითხვაზე “როგორ შევიძინო ბიტკოინი?” – პასუხი მარტივია. ბიტკოინის შეძენის მსურველს დაახლოებით იგივე ნაბიჯების გავლა უწევს, როგორც ეთერიუმისა და დოჯქოინის შემთხვევაში. საქართველოდან ბიტკოინის შეძენა შესაძლებელია ისეთი პლატფორმების გამოყენებით როგორიცაა მაგალითად coinbase. Coinbase სანდო პლატფორმაა, რომლით სარგებლობაც შეგიძლიათ მარტივი რეგისტრაციის შემდეგ, რომელიც მოითხოვს პირადი ინფორმაციის შეტანას. ამ პლატფორმების გამოყენებით, თქვენს ანგარიშზე თანხის შეტანა შეგიძლიათ დოლარის ან კრიპტოვალუტის სახით, შემდეგ კი, შეგიძლიათ იყიდოთ და გადაცვალოთ კრიპტოვალუტები, მათ შორის ბიტკოინიც.

ბიტკოინი

მსოფლიოში არსებობს ბევრი ონლაინ ბროკერები, რომლებიც ასევე იძლევიან საშუალებას, რომ შეისყიდოთ ბიტკოინი მათ პლატფორმაზე. ასე რომ, თუ გსურთ ბიტკოინის მაინინგი, სწორედ ასეთი ონლაინ ბროკერ კომპანიები უნდა მოიძიოთ, თუმცა სანამ გადარიცხვის გაკეთებას გადაწყვეტთ, აუცილებლად უნდა დარწმუნდეთ მათ სანდოობაში. ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ რეკომენდირებულია ბიტკოინის ყიდვის შემდეგ ვალუტა თქვენს კრიპტო საფულეში გადაიტანოთ, ვინაიდან საფულე უზრუნველყოფს დამატებით დაცვას პაროლის საშუალებით, რაც კიდევ უფრო უსაფრთხოს ხდის ვალუტით ვაჭრობის პროცესს. ეს ნიშნავს იმას, რომ უმეტესწილად, მოვაჭრეებისა და ინვესტორების ქონება ჰაკერებისგან სრულიად დაცულია.