რა არის სპრედი ფორექსში

რა არის სპრედი ფორექსში post thumbnail image

იმისთვის რომ დაიწყოთ ვაჭრობა ფორექსზე კარგად უნდა გესმოდეთ რა არის სპრედი ფორექსში.  თუ არ გესმით სპრედის მნიშვნელობა და არ იცით როგორ მოქმედებს ის, თქვენთვის ფორექსზე ვაჭრობა წარმოუდგენელიც კია. სწორედ ამიტომ, მოდით დეტალურად განვიხილოთ რა არის სპრედი, როგორ იზომება ის, რამდენი სახის სპრედი არსებობს და როგორი ტიპის სპრედით ვაჭრობა ჯობია ფორექსზე.

რა არის სპრედი?

იმისთვის რომ ავსხნათ რა არის სპრედი მოდით დავიწყოთ სულ თავიდან.  ფორექსზე ვაჭრობა მიმდინარეობს სავალუტო წყვილებით. როგორც სახელწოდება გვთავაზობს, სავალუტო წყვილი შედგება ორი ვალუტისაგან – Base და Quote ვალუტისაგან, რომელთაგან საბაზისო ვალუტა დგას წყვილში პირველი, ხოლო Quote ვალუტა – მეორე.
საბაზისო ვალუტა აჩვენებს რამდენი Quote ვალუტა არის საჭირო იმისათვის, რომ შეიძინოთ ერთი ერთეული საბაზისო ვალუტა.

ეს შეიძლება ერთი შეხედვით დამაბნეველად ჟღერს, თუმცა სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან იოლია. განვიხილოთ ჩვენთვის ყველაზე ნაცნობი მაგალითი:  USD:GEL სავალუტო წყვილში დოლარი არის საბაზისო ვალუტა, ხოლო ლარი Quote ვალუტა. დოლარის ვალუტა აჩვენებს რამდენი ლარია საჭირო ერთი დოლარის შესაძენად. მაგალითად თუ USD:GEL არის 2.92 ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გჭირდებათ 2.92 ლარი იმისთვის რომ შეიძინოთ ერთი დოლარი.

ფორექსზე სავალუტო წყვილებით ვაჭრობისას თქვენ ერთი ვალუტით ყიდულობთ სხვა ვალუტას. მაგალითად თუ ვაჭრობთ  EUR:USD  სავალუტო წყვილით, დოლარით ყიდულობთ ევროს და ყიდით დოლარს. ასეთ დროსაც, ევრო არის საბაზისო ვალუტა, ხოლო დოლარი Quote ვალუტა.

იმისთვის რომ ტრანზაქცია შეასრულოთ შედიხართ სავაჭრო პლატფორმაზე და პოზიციის გასახსნელად იღებთ ბროკერის მიერ წარდგენილ ბილეთს. ბილეთში მოცემულია ორი ფასი – Bid და Ask ფასები.  Bid არის ის ფასი, რა ფასადაც შეგიძლიათ გაყიდოთ საბაზისო ვალუტა, ჩვენი მაგალითის შემთხვევაში ევრო. ხოლო Ask არის ფასი, რა ფასადაც შეგიძლიათ იყიდოთ საბაზისო ვალუტა.

განსხვავებას Bid და Ask ფასებს შორის ეწოდება სპრედი.

როგორ იზომება სპრედი

სპრედი იზომება პუნქტით (pip). პუნქტი არის სავალუტო წყვილის ფასის ყველაზე მცირე ცვლილება. როგორც წესი, ყველა სავალუტო წყვილისათვის პუნქტი უდრის 0.0001-ს

მოდი განვიხილოთ მაგალითი:

ვთქვათ, გინდათ EUR:USD  წყვილით ვაჭრობა
ბილეთში მოცემულია Bid ფასი – 1.1051 და Ask ფასი – 1.1054
შესაბამისად სპრედი EUR:USD წყვილისათვის არის 1.1051/1.1054
განსხვავება Bid და Ask ფასებს შორის არის 3 პუნქტი (1.1054 – 2.1051=3)
შესაბამისად სპრედის ზომაა 3 პუნქტი

სპრედები განსხვავებულია ყველა სავალუტო წყვილისათვის. როგორც წესი, ყველაზე დაბალი სპრედები მოცემულია ძირითადი სავალუტო წყვილებისათვის, როგორიცაა მაგალითად EUR/USD წყვილი. სპრედები დაბალია ძირითადი სავალუტო წყვილებისათვის, რადგან მათი გაცვლითი კურსი არ გამოირჩევა მერყეობით და მკვეთრი ცვალებადობით.  ყველაზე დაბალი სპრედები, როგორც წესი მოცემულია EUR/USD წყვილისთვის.
ასევე შედარებით დაბალი შეიძლება იყოს სპრედები მეორეხარისხოვანი სავალუტო წყვილებისათვის. რაც შეეხება ეგზოტიკურ სავალუტო წყვილებს მათი სპრედები ყველაზე მაღალია.

სხვადასხვა საბროკერო კომპანიები ტრეიდერებს განსხვავებულ სპრედებს სთავაზობენ. შესაძლოა ერთ ბროკერთან EUR/USD წყვილი ივაჭრებოდეს 0.6 პუნქტის სპრედით, ხოლო სხვა ბროკერთან 1.6 პუნქტის სპრედით. ამიტომ აუცილებელია წინასწარ შეამოწმოთ როგორ სპრედებს გთავაზობთ საბროკერო კომპანია მათთან ანგარიშის გახსნამდე.

ყურადღება მიაქციეთ იმასაც, თუ როგორ იღებს მოგებას საბროკერო კომპანია. ზოგიერთი ბროკერი მოგებას იღებს პირდაპირ სპრედებიდან, რაც ნიშნავს რომ სპრედის ზომაში გათვალისწინებულია მათი მოგება. ეს არ ნიშნავს, რომ ასეთ ბროკერებთან სპრედები მაღალია. ზოგიერთ ბროკერს მოგება გათვალისწინებული აქვს სპრედში და ამასთანავე საკმაოდ დაბალი სპრედები აქვს.

ზოგიერთი ბროკერი მოგებას იღებს საკომისიო გადასახადებიდან. როგორც წესი, საკომისიო მოცემულია ერთი ნავაჭრი ლოტისათვის. (1 სტანდარტული ლოტი = 100 000 ერთეულს). თქვენთვის უმჯობესია, თუ შეარჩევთ ისეთ ბროკერს რომელსაც არ აქვს საკომისიო და მოგებას პირდაპირ სპრედიდან იღებს.

სპრედის სახეები

არსებობს ორი სახის სპრედი – ფიქსირებული და ცვალებადი, რომელსაც ზოგჯერ მცურავსაც უწოდებენ.

სპრედები ფორექსში

ფიქსირებული სპრედები

ფიქსირებული სპრედი არის ისეთი სპრედი რომელიც არ იცვლება, მნიშვნელობა არ აქვს როგორ იცვლება მარკეტი დროის გარკვეულ პერიოდში, ფიქსირებული სპრედი რჩება მუდმივად იგივე. ასეთ სპრედებს სთავაზობენ მარკეტ მეიქერი საბროკერო კომპანიები ან ის ბროკერები რომლებიც მოქმედებენ “dealing desk” მოდელით. ასეთი საბროკერო კომპანიები ყიდულობენ დიდი რაოდენობის პოზიციებს პროვაიდერებისაგან და მომხმარებელს სთავაზობენ მცირე პოზიციებს. ეს მათ საშუალებას აძლევს აკონტროლონ ფასი და ტრეიდერებს შესთავაზონ ფიქსირებული სპრედი.

ფიქსირებული სპრედით ვაჭრობას ორი დადებითი მხარე აქვს

1. ფიქსირებული სპრედით ვაჭრობა განსაკუთებით კარგია დაბალი კაპიტალის მქონე ტრეიდერებისათვის, რადგან არ მოითხოვს დიდ კაპიტალს.
2. რადგან ფიქსირებული სპრედის დროს სპრედი მუდმივად იგივეა, ეს ამარტივებს ხარჯების გამოთვლას, შესაბამისად ტრეიდერებს შეუძლიათ მარტივად გამოთვალონ ვაჭრობის ხარჯები და მუდმივად იცოდნენ რას უნდა ელოდონ პოზიციის გახსნისას.

ასევე აქვს ორი მნიშვნელოვანი უარყოფითი მხარე

1.  როდესაც მარკეტი არასტაბილურია და ფასები სწრაფად იცვლება ბროკერისთვის რთულია შეინარჩუნოს ფიქსირებული სპრედი, ამიტომ შესაძლოა როდესაც ვაჭრობას დაიწყებთ ფასი იყოს განსხვავებული პოზიციის გახსნის დროს თქვენთვის მისაღები ფასისაგან.
2. ფიქსირებული სპრედით ვაჭრობის დროს შესაძლოა ხშირად მიიღოთ განახლებული ბილეთი (re-quoting) რადგან მათ მხოლოდ თქვენი ბროკერი გთავაზობთ და სხვა პროვაიდერი არ გყავთ. შესაბამისად, როდესაც პოზიციის გახსნას მოისურვებთ მოცემული ბილეთის საფუძველზე, შესაძლოა არასტაბილური მარკეტის დროს ბროკერმა დაბლოკოს თქვენი ბრძანება და შემოგთავაზოთ ახალი ბილეთი. როგორც წესი, განახლებულ ბილეთზე ფასები უფრო ცუდია, ვიდრე პირველად ბილეთზე.

რა არის ფორექს სპრედი

ცვალებადი/მცურავი სპრედები

ალბათ უკვე მიხვდით რომ ცვალებადი/მცურავი სპრედების შემთხვევაში Bid და Ask ფასები მუდმივად იცვლება. ცვალებად სპრედებს სთავაზობენ no dealing desk საბროკერო კომპანიები. ისინი კონკრეტული სავალუტო წყვილების ფასებს იღებენ სხვადასხვა პროვაიდერებისაგან და შემდეგ აწვდიან ტრეიდერებს. ასეთი ბროკერები თვითონ ფასის დადგენაში არ ერევიან, შესაბამისად მათ არ აქვთ კონტროლი ფასებზე. Bid და Ask ფასები მუდმივად იცვლება, ამის გამო იცვლება სპრედებით, შესაძლოა სპრედები ძალიან დაბალი იყოს ან პირიქით ძალიან მაღალი გახდეს. ეს დამოკიდებულია ბაზრის საერთო მდგომარეობაზე გარკვეული მომენტისათვის და მოთხოვნა-მიწოდებაზე. განსხვავება სპრედებს შორის შეიძლება ძალიან დიდი იყოს, მაგალითად ნორმალურ მდგომარეობაში სპრედი შეიძლება იყოს 3 პუნქტი, ხოლო მაღალი სპრედი იმავე სავალუტო წყვილისათვის შეიძლება იყოს 30 პუნქტი.

ცვალებადი სპრედით ვაჭრობის დადებითი მხარეები

1. ცვალებადი სპრედით ვაჭრობის შემთხვევაში თქვენ არ მიიღებთ განახლებულ ბილეთებს  (re-quotes) თქვენთვის სასურველი სავალუტ წყვილისათვის.
2. იმის გამო, რომ ბროკერს რომელიც ცვალებად სპრედებს გთავაზობთ რამდენიმე პროვაიდერი ჰყავს საფასო პოლიტიკა უფრო გამჭირვალეა. ამასთანავე თქვენ გაქვთ წვდომა ბევრ პროვაიდერთან, მათ შორის კონკურენცია დიდია და შესაბამისად თითოეული მათგანი ცდილობს უკეთესი ფასები შემოგთავაზონ.

ცვალებადი სპრედით ვაჭრობის უარყოფითი მხარეები

ცვალებადი სპრედებით ვაჭრობა შეიძლება ცუდად დამთავრდეს გამოუცდელი ტრეიდერებისათვის. რადგან ფასები მუდმივად იცვლება თქვენი მდგომარეობა შეიძლება თვალის დახამხამებაში შეიცვალოს. თუ მაგალითად ხსნით პოზიციას ნორმალური სპრედით, შესაძლოა ის უცებ გაიზარდოს და რაც აქამდე მომგებიანი პოზიცია ჩანდა, სრულიად წამგებიანი აღმოჩნდეს თქვენთვის.

რომელი ტიპის სპრედი ჯობია?

როგორც ყოველთვის, აქაც პასუხი დამოკიდებულია თქვენს სურვილებზე, ცოდნასა და გამოცდილებაზე. როგორც ხედავთ ორივე ტიპის სპრედებს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ზოგიერთი ტრეიდერისათვის შესაძლოა ცვალებადი სპრედები უფრო მომგებიანი იყოს, როდესაც სხვები ფიქსირებულ სპრედებს ირჩევენ.თუმცა აქაც არსებობს გარკვეული ტენდენციები.

როგორც წესი, ფიქსირებული სპრედები კარგია მათთვის ვისაც დაბალი სავაჭრო კაპიტალი აქვს და თანაც ვაჭრობით აქტიურად დაკავებული არაა. ფიქსირებული სპრედები ასევე კარგია მათთვის ვისთვისაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ბრძანებების შესრულების სისწრაფეს.

რაც შეეხება ცვალებად სპრედებს, მათ ხშირად ისეთი ტრეიდერები ირჩევენ რომელთაც დიდი სავაჭრო კაპიტალი აქვთ, ამასთანავე აქტიურად ვაჭრობენ, განსაკუთრებით კი სავაჭრო პიკის საათებში როდესაც სპრედები დაბალია.

ახლა თქვენ უკვე იცით რა არის სპრედი ფორექსში, როგორ იზომება ის და რა ტიპის სპრედები არსებობს. თქვენ შეგიძლიათ თავად აირჩიოთ რომელი ტიპის სპრედით გსურთ ვაჭრობა თქვენი სავაჭრო კაპიტალის, მიზნებისა და ვაჭრობის თავისებურებების მიხედვით.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *